1ste specialisatiejaar restauratie.

restauratievaneenrectoversokunstwerkhorizontalezijdenarestauratie_small.jpg restauratievaneenrectoversokunstwerkverticalezijdenarestauratie_small.jpg inde4hoekenzijneerststukkenlinneningezetvoorverstevigingenalsvoorbereidingvandestriplining_small.jpg deverflaagisgeconsolideerdmetwasharshetteveelwordtdoormiddelvanjapanspapierenwarmteverwijderd_small.jpg
despanrandenzijnhierverstevigddoorhetaanzettenvanlinnenstroken_small.jpg hetdoekkandoormiddelvandestripliningweeropeenspieraamgespannenworden_small.jpg hetreinigenvandeverflaagaanverticalezijdewaarbijdeglansvanhetglacisweerzichtbaarwordt_small.jpg totaalbeeldvandehorizontalezijdenahetvullenvandelacunesmetlijmkrijt_small.jpg
totaalbeeldvandeverticalezijdenahetvullenvandelacunes_small.jpg

Photo album created with Web Album Generator